Znamení zvířetníku


Zvířetník, zvěrokruh nebo zodiak jsou v západní astrologii souhrné názvy pro znamení zvířetníku. Zvířetník je pás znamení podél ekliptiky, kterou prochází dráha Slunce. V západní astrologii jsou znamení pole s charakteristickými vlivy, přičemž nezáleží na souhvězdí, ale na znameních zvířetníku, která začínají jarním bodem nehledě na pozici souhvězdí. Jarní bod je místo, kde se nachází Slunce přesně v okamžik jarní rovnodennosti a tímto bodem začíná znamení Berana. Každé znamení má 30 stupňů a to při dvanácti znameních znamená, že máme ucelené pole rozdílných působností, které s 360 stupni uzavírá kruh. Znamení si udržely totožné názvy, jaké měla souhvězdí, která byla zhruba před dvěma tisíci lety s těmito znameními totožná. V dnešním století se ale jarní bod fyzicky nalézá někdy na pomezí souhvězdí Ryb a Vodnáře. Je tomu tak proto, že souhvězdí se vůči znamením pomalu posouvají.

od: infiniteautomata.blogspot.com/
od: infiniteautomata.blogspot.com/

Každé znamení zvířetníku je charakterizované jedném živlem a jednou kvalitou. Kvality jsou iniciativní (kardinální/hybná), ustálená (pevná/živná) a přizpůsobivá (pohyblivá/nervová), živly jsou oheň, vzduch, voda a země. Tím dostáváme 3x4 kombinací tedy 12 odlišně definovaných polí působnosti, 12 znamení.

Iniciativní kvalita propůjčuje činnorodost, cílevědomost, sílu vůle, rozhodnost a tím samostatnost a předpoklady pro vedoucí pozice.

Ustálená kvalita upevňuje, ustaluje, vyvolává lpění na tradicích a věcích, které pevný typ vidí kolem sebe. Pevný typ nemá až tak vysoké nároky na osobní vyniknutí jako iniciativní typ.

Přizpůsobivá kvalita modeluje osobnost podle měnících se okolností a pravidel silnějších, dává nejistotu, neustálenost, ale také obdařuje vnímavostí a intelektem, skrze které může někdy tento typ dosáhnout velkého úspěchu v životě.Vzduch představuje sangvinický charakter a souvisí s myšlením, duševní aktivitou a intelektem. Tělesně se vším silně promněnlivým, co provází myšlení, nápady atd.

Oheň odpovídá cholerickému temperamentu a tím představuje silné projevy vůle, energičnost a činnorodost. Tělesně odpovídá proudům živočišného tepla.

Voda odpovídá flegmatickému temperamentu a tak souvisí s city, které na tělesné úrovni odpovídají tělesným šťávám jako je například lymfa nebo žaludeční tekutiny.

Země představuje melancholický temperament, vše ustálené, vše s pevnou strukturou a souvisí tělesně se vším, co je v těle pevné.

Kombinacemi tedy dostáváme znamení. Například znamení Lva je pole působnosti opírající se o ohnivý živel, který je tu fixovaný pevnou kvalitou, Blíženec je vzdušné a přizpůsobivé znamení, tím kvalita a živel z něj dělají znamení hbitého intelektu atd. Dále můžeme o jednotlivých znamení něco zjistit pozorováním charakterů v přírodě, podle kterých jsou znamení pojmenovaná.

Důležité pro pochopení zodiaku je jeho cyklický uzavřený charakter. Zvířetník začíná znamením Berana a končí ve znamení Ryb a během tohoto postupu zvířetníkem dochází k určitému procesu zrání životních zkušeností. Pro lepší pochopení tohoto procesu je zvířetník rozdělen na kvadranty pojmenovaných podle ročních období, kterým odpovídá průchod Slunce těmito znameními.

Jarní kvadrant představuje "mladé" typy osobností s přirozeným optimismem, které převážně něco dělají a už méně uvažují. Přístup typů těchto znamení by se dal přirovnat k přístupu odvážných, zvědavých dětí, které se ještě pořádně nespálily. Typ Berana jde energicky za svými cíly po co nejkratší cestě. Typ Býka se přiklání k praktických záležitostech, touze po stálosti a tomu přizpůsobuje svojí aktivitu. Znamení Blíženců, je zvědavé intelektuální znamení dávající schopnost logických úvah, ale toto myšlení je živelné a bez pomocných vlivů jiných znamení nejde samo od sebe příliš do hloubky.

Letní kvadrant se už vyznačuje vážnějším pojetím života, které se projevuje zaměřením na své "já" a úvahami nad tím, jak která akce ovlivní naše sebecítění. Díky tomu je tu určitá rozvaha a zvýšený odpor k lehkovážnostem jarních znamení. Typy znamení Raka jsou sice citlivé a tím přizpůsobivé, ale zároveň iniciativní a tím vzniká určitá tuhost, kterou tento typ vzdoruje vlastní citovosti a vlivům z okolí. Typy Lva si silně uvědomují sami sebe s pocitem, že jejich já má vysokou cenu a podle toho jednají, zatímco typy Panny mají sklony k různému bádání, k vytváření různých osobitých teorií atd. se kterými si chtějí zlepšit svůj osobní život hlavně v praktickém smyslu.

Podzimní kvadrant představuje typy, které jsou už více uzavřené do sebe ať už jde o udržování vnitřní rovnováhy typů Váh, namáhavou práci se silnými vášněmi, pudy a prudkými silami typů Štíra nebo hledění k idealistickým vyhlídkám a jejich realizaci, které jsou vlastní typům znamení Střelce. Tyto typy jsou jednoduše zaměstnaní různými aspekty vnitřního života a problémy s tím spojenými mnohem více než předchozí typy.

Zimní kvadrant představuje lidskou zralost a ještě větší uzavřenost do sebe. Typ Kozoroha jde za vším velmi rozvážně, metodicky a často osaměle. Typ Vodnáře je vždy napojen na vyšší intelekt, který ho odvádí od přílišného zaujetí vnějšími formami existence a vodní znamení Ryb nutí člověka k prožívaní mnohem čistějšího, ryzejšího typu citů než zprostředkovává Rak se Štírem, kterým kvalita znamení dává spoustu možností city usměrňovat nebo potlačovat, takže bez možnosti takového ovládání citů se musí typ Ryb o to víc city vnitřně zabývat a citově zrát.

V Rybách tento cyklus zrání končí a začíná se opět nový cyklus vstupem do mladého znamení Berana.

Na této tarotové kartě můžeme vidět na stole čtyři předměty: pentakl symbolizující zemi, pohár symbolizující vodu, hůl symbolizující oheň a meč symbolizující vzduch. Mág na této kartě ukazuje: "jak nahoře, tak dole".