Základy čtení horoskopu
Horoskop je dvourozměrné grafické znázornění stavu hvězdné oblohy z pohledu ze Země pro určitý okamžik a místo. Horoskop pod tímto textem ukazuje na stav oblohy v moment psaní tohoto článku.


Žlutý kruh v sobě nese symboly znamení zvířetníku a tím nás informuje, v jakém znamení se která planeta nachází. Například Slunce je na šesti stupních a čtyřicetitřech minutách znamení Býka. To je přesný astronomický údaj, podle kterého se dá Slunce lokalizovat na skutečné obloze.

Béžový kruh rozdělený na dvanáct polí nás informuje o tom, v jaké pozici jsou planety vůči místu, kde se na Zemi nacházíme. Vodorovná šipka, která rozděluje tento kruh na dvě půlky představuje horizont, tím pádem všechny prvky pod touto čarou jsou pod horizontem a všechny nad ní nad horizontem. Takto by zhruba vypadala hvězdná obloha nad horizontem odpovídající tomuto horoskopu, pokud by bylo vidět skrze denní atmosféru:

Šipka v horoskopu, která směřuje zhruba odspodu nahoru a dělí horoskop také na dvě půlky, udává tzv. nejvyšší a nejnižží místo na nebi, které lze přesně definovat se znalostí základních astronomických pojmů. Zbytek čar dělících béžový kruh souvisí s takzvanými astrologickými domy, které jsou popsány jinde. Tím nejdůležitějším astrologickým pojmem je ekliptika, což je zdánlivá dráha Slunce během roku po obloze, které za rok projde všemi dvanácti znameními zvířetníku, které jsou rozmístěné právě podél této ekliptiky. Jinými slovy, i když je to Země, která obíhá kolem Slunce, Slunce se z našeho pohledu pohybuje tak, že stojí v různých částech roku v různých znameních na obloze, což vysvětlují další obrázky, kde je naznačen oběh Země kolem Slunce a pohled na to, jak Slunce mění polohu vůči hvězdnému pozadí:

Západní astrologie používá takzvaný tropický zvířetník, který na rozdíl od siderického neztotožňuje znamení se skutečnými znameními na obloze, ale počátek znamení Berana pokládá přesně tam, kde stojí Slunce v okamžiku jarní rovnodennosti. Od tohoto nulového budu se odvíjí všech dvanáct znamení, z nichž každé zabírá přesně třicet stupňů na ekliptice a tak je konec zvířetníku (třicet stupňů znamení Ryb) zároveň počátkem znamení Berana. Ostatní planety obíhají kolem Slunce přibližně ve stejné rovině jako Země a proto lze jejich polohy vyjádřit úhlovou vzdáleností od tohoto nulového bodu stejně jako u Slunce.

Prostor středového bílého kruhu je vymezen pro "čáry", které spojují různé astrologické prvky (planety, body) zaujímající mezi sebou důležité úhly. Těmto významným úhlům se říká aspekty, které se ještě pro přehlednost uvádí v tabulkách nebo výpisech:

...a tím je na příkladu horoskopu stručně popsáno vše, co jsem uvedl v sekci základní pojmy:


1) Znamení zvířetníku symbolizovaná žlutým vnějším kruhem

2) Planety zakreslené pomocí symbolů a přesných poloh na ekliptice

3) Dvanáct astrologických domů v béžovém kruhu

4) Astrologické aspekty zakreslené ve středovém kruhu
Vysvětlující tabulka astrologických symbolů:

Originální obrázek patří majitely obsahu https://www.luzs.cz/