Venuše v znameních

Jan Kefer - Praktická astrologie


Beran

Nadšení, ideálnost, přitažlivost, silné vášně nedostatečně ovládané, láska k umění, ohnivé lásky krátkého trvání, zamilovanost, poškození jména, marnotratnost, přelétavost, touha po manželství, ale zřídka kdy se nalezne vhodný partner, proto manželství většinou neuspokojuje. Ve druhém dekanu stupňuje se smyslnost a vášně, ve třetím převládá idealismus, vkus a zájmy estetické.

Býk

Příjemný, dobrotivý, zdvořilý charakter, milující umění, přepych, se vzácným smyslem pro finanční záležitosti. Záliba v oblékání, věrnost, manželství neuspokojuje, partner mnohdy předčasně umírá, klidné chování, starostlivost, přílišný sklon k penězům. Velmi dobře ozářená dává Venuše umělecké nadání se značnou barevnou a zvukovou představivostí.

Blíženci

Láska k pravdě, vždy dobrá nálada, svobodymilovnost, pohyblivost, dobrý cit a mysl, láska k literatuře, dobře ovládané vášně, nečestné jednání téměř vyloučeno, láska je věcí více duševní, ačkoliv erotické vztahy se chápou velmi lehce, příbuzní mnoho zasahují do života, v stáří kyne obyčejně osamění a stesk po milovaném partneru.

Rak

Silná citovost, sklon k domovu, nesnadno nalézá partnera, proto zpožděné manželství, krásně zařízený byt, slabá vůle a silná přání, snivost, kolísavost, málo citu pro povinnost. Partner bývá obyčejně starší. Ve třetím děkanu: bujná fantasie a sklon k literatuře. Venuše poškozená Sluncem: sklon k nízké společnosti, hloupý piják.

Lev

Ohnivý, čestný, srdečný, sebevědomý až pyšný, mnoho znamená láska, lesk, šaty, zábavy, sport. Příznivá konstelace pro hru a spekulaci (ovšem bez poškození), brzké manželství, mnoho známých a ideálních plánů. Manželství nebývá nejšťastnější.

Panna

Rozumová láska a zklamání z ní, nechuť k manželství, platonické vztahy, ale zájem o teoretické problémy lásky, dietu, medicínu, pedagogiku, cudnost, výřečnost, zručnost, pilnost, duchaplnost, úspěch v zahradnictví, zemědělství, lékařství.

Váhy

Dobrotivý, přívětivý, zdvořilý, oblíbený, přitažlivý, zjemnělý, družný, rovnováha, úspěch ve společnosti a společenství, zlepšení sociálního postavení pomocí manželství, umělecké nadání, smysl pro řeč, formu a stavby, při poškození afektovanost, donjuanství, zklamání. Obyčejně velmi hezký.

Štír

Silné vášně, nespoutanost, brzké manželství, žárlivost, fanatismus, tajnůstkářství, diplomatičnost, je-li zklamán pak nebezpečný nepřítel, schopný i násilnosti. Sklon k výstřednostem, nebezpečná konstelace pro pohlavní vztahy, při poškození pustý požitkář a materialista, sklon k nízké společnosti a alkoholismu.

Střelec

Duchaplnost, srdečnost, odpor proti všemu nespravedlivému a nízkému, zdvořilý, vyrovnané vášně, sebevědomí, láska ke sportu a zábavám, velkorysé myšlenky. Příznivě ozářená Jupiterem: šťastné, dlouhotrvající manželství. Při poškození: nestálost v lásce (dokud se nenajde pravý partner), pokrytectví, rozmary, vnitřní rozpoltěnost, povrchnost, sklon k nemocím kyčlí a plic.

Kozoroh

Málo přitažlivý typ, chytrost ovládá cit, bezohledná touha po úspěchu a uplatnění, silné vášně, temné nálady, kolísavé štěstí, neúspěch (potlačený cit se mstí). Při velmi dobrém ozáření: zodpovědnost, pevnost, stálost, výhodné spoje se staršími lidmi, protekce v povolání, obliba u podřízených. Konservativnost, sklon k přežilým názorům.

Vodnář

Klid, zdvořilost, spokojenost, mírumilovnost, upřímnost, pořádek, důslednost ve sklonech, dobré vlohy, jemné chování, mnoho přátel, ale vztahy se rychle lámou, neodvislost, původnost, povolání se vztahem k veřejnosti. Při poškození falešný přítel, chudokrevnost, nebezpečný sklon k samohaně, zvláště je-li ascendent ve Štíru.

Ryby

Velká citlivost, sentimentalita, přívětivost, měnivé sklony, smysl pro humor, smyslnost, mnoho erotiky, nevěra. Dobře k Jupiteru: šťastné, dlouhotrvající manželství, pří poškození poměry se staršími, ano i nízkými ženštinami.