Slunce ve znameních
Minařík - Malý mystický slovník naučný


Slunce v Beranu je v harmonickém silovém poli, a proto člověka učleňuje dobře pro život. Přitom se jeho energie projevuje více elánem, než psychicko-fyziologickým stavem. Člověk bude tedy mít dost elánu a svou energií prorazí i v okolnostech plných překážek.


Slunce v Býku je v neharmonicky působícím silovém poli, a proto se snadno "dusí", tento stav pak překonává mocným hnutím vůle, jehož účinek se může projevit v tvrdě se uplatňující energii, v despotismu a nepovolnosti.


Slunce v Blížencích je v harmoničtějším silovém poli a jeho působení se zde projevuje v mentální čilosti, v logickém a pohotovém myšlení, ve snaze vytvářet bratrské prostředí nebo obchodovat a cestovat. Také časté změny ve všem jsou výsledkem polohy Slunce v Blížencích.


Slunce v Raku je v neharmonickém poli, ale to jeho chráněncům neubírá nic na energii uplatnit se v prostředí, ve kterém žijí. Člověk s tímto postavením Slunce bude pořádat hospodářské věci své rodiny, k jejímuž vytvoření vždy lne. I ve společenském životě se snadno uplatní, protože si snadno získává sympatie nebo respekt.


Slunce ve Lvu nachází se ve vyhovujícím prostředí, v poli svého působení. Proto se ti, kdo mají S. zde, cítí povzneseni nebo jako páni vzhledem k svému okolí. Z toho mohou vzejít komplikace, ale člověku "typu Lva" to neubere na pocitu převahy nebo na úrovni sebevědomí. Ostatně člověk "typu Lva" má dosti síly, kterou za nezbytných podmínek vždycky uplatní.


Slunce v Panně již ztratilo na jarosti a síle k vytváření sebevědomí a v bytostech zrozených v tomto znamení probouzí již sklon k pochopení situace, problému nebo podmínek. Proto ti, kdo mají S. v Panně, budou se jevit jako lidé praktičtí, s mnohými teoriemi, lidé studující nesčetné životní, technické, hospodářské i vědecké problémy a budou mít štěstí své teorie uplatňovat. Jejich zdraví nebývá pevné.


Slunce ve Vahách se ocitá v poli "sekundárních životních projevů", totiž vzhledem ke znamení Skopce, a proto lidé s tímto jeho postavením jako by nemohli najít své místo, rovnováhu. Později se však vnitřně upevňují a projevují rozvahu a sílu, jejichž prostřednictvím si dovedou vytvořit životní okolnosti, přispívající k harmonizaci jejich zevního života. Jindy zase mohou projevit velice mnoho energie, jejíž pomocí se dopracovávají významného postavení v životě. A protože milují spíše klid než rozruch, skončí jejich akce v úsilí situaci opět zkonsolidovat a zharmonizovat.


Slunce ve Štíru je v disharmonickém poli působení. Člověk s tímto postavením S. má mnoho práce se sebou samým, protože jeho city a vášně jsou prudké a je ze svého těla vystaven nesčetným popudům, jež se uplatňují vyvoláváním rozruchu kolem jeho osoby. Vůle je pevná, spíše tvrdě se projevující, zdrženlivost má všechny znaky snahy něčeho se domoci a tyto snahy jasně ukazují, že hledá osobní prospěch, ať již dobře zřejmý, nebo méně zřetelný. Životní síla neobíhá harmonicky, a proto dochází k chorobám, často velmi prudkým.


Slunce ve Střelci je sice v harmonickém poli, ale nikoli v poli, odkud může příznivě působit. Proto lidé s tímto postavením S. bývají dosti povrchní, s vadami charakteru, neboť se snaží snadno získat prospěch. Zato zase mívají zdraví, jehož všechny poruchy se snadno vyrovnávají. Touží cestovat, vidět něco, idealizují, a proto se přepočítávají. Vyniknou-li v životě, jak jenom proto, že něco zprostředkovávají nebo jsou ve službách jiných lidí. Na vedoucí místa se dostávají jenom zrozením nebo protekcí.


Slunce v Kozorožci činí člověka spíše skeptickým než optimistickým a s tím souvisí snaha domoci se něčeho vlastní pílí a energií. Lidé "typu Kozoroha" jsou vážní, mívají pevnou vůli, jsou praktičtí, lnou ke hmotě a věří pouze v hmotné skutečnosti, s výjimkou typů velmi pokročilých nebo karmicky starých.


Slunce ve Vodnáři je v "poli rozporů". Proto lidé s tímto postavením S. mají mnoho problémů, jejichž odleskem na povrchu je "revolucionářský" duch. Pouze u vyšších lidských typů se vyskytuje velká moudrost, intelektuální pronikavost, snaha vytvářet harmonii a přispět k všeobecnému štěstí. S. ve Vodnáři dává vzniknout duchům, které označujeme slovem mudrc.


Slunce v Rybách je v neharmonickém poli podle živlu, ale nikoli podle kvality. To způsobuje, že lidé s tímto postavením S. jsou přizpůsobiví, cituplní a také ohleduplní, jsou vybaveni dobrým úsudkem i myšlením, mají vyšší zájmy a dovedou si získat sympatii. Jen při neharmonickém ovlivnění S. vystupují charakterové vady, z nichž nejvýznačnější je nestálost, nespolehlivost, neodolnost (slabá vůle), nerozeznávání a přílišná poddajnost. Z toho důvodu bývají takoví lidé hříčkou osudů.