Saturn ve znameních
Minařík - Malý mystický slovník naučný


Saturn v Beranu je v neharmonickém postavení, takže symbolizuje podráždění, nevlídnost, nízké společenské postavení, příp. společenský pád, škody, zabití, pokažení mravů.


Saturn v Býku - praktický smysl a sklony k manuální práci, příp. k zemědělství, stavitelství a ke všemu, co souvisí se zemí.


Saturn v Blížencích přináší neúspěchy, které si člověk zaviňuje roztržitostí nebo mělkostí myšlení; nehody všeho druhu a fantastické teorie.


Saturn v Raku - skryté nemoci, zničení plánů a vyhlídek v podnikání nebo v životě, ztráta milých osob, příp. rozvrat ve společenském a rodinném životě.


Saturn ve Lvu uděluje dravost ve snaze propracovat se výš na společenském žebříčku; mnoho vlivných nepřátel, pád z výše moci a neblahé zakončení životní pouti.


Saturn v Panně - zájem o hospodářské otázky, snaha o zbohatnutí, systematičnost, praktičnost a obtíže ve snaze povznést se vnitřně nad hmotnou úroveň.


Saturn ve Vahách - poměrně snadný vývoj k filozofickému pojetí života, ale neúspěch ve společenském životě; na druhé straně straně náklonnost k mravní čistotě a k náboženskému cítění.


Saturn ve Štíru může přinést stejně neštěstí jako člověka obdařit silou k překonání všech překážek v životě. V zevních osudech se neprojevuje příliš významně, ale způsobuje škody na zdraví prostřednictvím dysfunkcí žláz; také pohlavní nemírnost vyvolává v tomto znamení.


Saturn ve Střelci budí náklonnost k filosofii a obdařuje člověka vysokou schopností intelektu použitelného v mnohém směru. Postihuje oběh lymfy i funkce vnitřních sekretů.


Saturn v Kozorohu učleňuje pro praktický život, dává sílu k překonávání překážek, které se staví do cesty při budování existence; dává také praktického ducha a mírní osudové zlo.


Saturn ve Vodnáři podněcuje k duchovnímu nebo společenskému vzestupu, dává dobrý úsudek a přináší úspěch ve snaze vyniknout ve vědě, filozofii a v povolání inženýra.


Saturn v Rybách vyvolává překážky všeho druhu, postihuje člověka neustálými neúspěchy, nutí ke společenskému ústupu, zavádí do ústraní a oslabuje životnost.