"Usiluj o pevný bod v sobě, proti kterému svět nic nezmůže."

 

 

 

Úvod k racionální astrologii

 

 

Racionalita - slovo vycházející z latinského slova rationalis, které znamená rozumnost či rozumovost, schopnost myslet, rozhodovat se a jednat na základě rozvahy, případně rozumných účelů a cílů, které lze obhájit důvody.

Astrologie - slovo složené z řeckých slov astron a logos (hvězda a význam/slovo), astrologie je také věda zkoumající souvztažnosti a obdoby mezi kosmickými a biologickými událostmi.

 
 
 

Funguje astrologie?

 

Astrologie je zájmový obor, který zkoumá kosmický vliv na pozemský život. V dnešní době se nabízí otázka - existuje tento vliv? Dokonce ani hlavní proud vědy nepopírá, že změny polohy Slunce vůči Zemi mají zásadní vliv na život a lidskou psychiku, tento vliv je očividný. Méně zřetelné působení Měsíce na druhou stranu vyvolává příliv a odliv, jeho fáze mají silné psychické účinky na zvířata a například rodiče dětí s autismem vědí, že doba úplňku je kritická fáze psychické stability jejich potomků. To je několik příkladů těch nejzřejmějších projevů "hvězdného působení", ale astrologie zachází mnohem dál a popisuje celou paletu rozmanitých vlivů. Jak toto působení vysvětlit? Víme, že lidské tělo má určitý elektrický náboj, své magnetické pole, stejně jako toto pole má kolem sebe Země a právě magnetické pole Země je ovlivňováno vlivem ostatních těles Sluneční soustavy. Magnetické pole Země je právě ten proměnlivý fyzikální faktor, pod kterým se lidé rodí. Na základě těchto poznatků přinejmenším nelze vliv planet a hvězd na lidskou psychiku dogmaticky vyloučit, tak jak to dělá většina vědců "hlavního proudu". Astrologie se ale nezabývá tím, proč existuje toto působení, ale tím jak se tyto vlivy projevují a na základě toho jsou hromaděna statistická data, která nám nabízí více jak tisíciletá astrologická tradice i moderní výzkumy, které poodhalují tajemství jednotlivých hvězdných vlivů. Tam kde potom není dostatek statisticky spolehlivých dat, tam si někteří astrologové pomáhají intuicí a použití intuice není v rozporu s filozofií racionální astrologie těchto stránek, pokud jsou tímto způsobem učiněné závěry v souladu se střízlivým a věcným pohledem na život.

 

 

 

Otázka předurčenosti a svobodné vůle

 

Lidé se rodí pod specifickými hvězdnými konstelacemi. Ty jsou při astrologické práci zachyceny takzvaným horoskopem zrození, který je zásadní pro určení charakteru a budoucího osudu. Jestliže tedy lze číst v těchto horoskopech a předvídat osudy a charaktery lidí dopředu, existuje svobodná vůle? Mnozí lidé se domnívají, že jednají naprosto svobodně díky tomu, že prostě dělají, co je napadne, a když jim v tom někdo nebo něco brání, tak pak jsou nuceni jednat nesvobodně. To je v dnešní době pravděpodobně převládající názor na význam pojmu svobodná vůle, ale tento názor je velmi povrchní a plný sebeklamu. Vysvětlení přináší jednoduchý příklad: Někdo si bude číst o tom, jak si opravit počítač, ale najednou ztratí chuť jen tak sedět a dumat nad návody. Bude mít přitom najednou víc elánu a pujde si raději zaběhat. Tak jako tak se pro něco rozhodne ať už vědomě nebo nevědomě, třeba se přemůže a vydrží u manuálů, ale popudy, které ho k něčemu nutí si vůbec svobodně nezvolil. Tím se dostává do hry otázka: jsou tyto popudy náhodné projevy organismu a nebo reakce na něco vnějšího, například na hvězdné vlivy? Proč nás zrovna spontánně napadne, co nás napadne? Proč máme jednou chuť si pustit film, jindy jít do přírody? Proč máme jednou starosti uprostřed relativně klidné doby a jindy klid uprostřed řešení spousty problémů?

Filozofie racionální astrologie definuje pojem svobodné vůle úplně jinak, než člověk, který si "dělá co chce", protože mu nikdo nebrání následovat jeho vnitřní popudy. S ohledem na předchozí příklady se dá mluvit jen o Míře svobodné vůle. Tato míra je závislá na tom, s jakým odstupem dokáže člověk hodnotit své vnitřní samovolné biologické a psychologické popudy, které jsou zesilovány, zeslabovány nebo modifikovány planetárními vlivy. Z tohoto hlediska je "svobodný" člověk naprosto bezmyšlenkovitě reagující na své vnitřní popudy absolutním otrokem těchto popudů nehledě na to, jak si užívá života. Z logiky věci je pak míra vnitřního odstupu od samovolných popudů a tedy míra svobodné vůle podmíněná tím, do jaké míry se člověk nenechává strhnout do víru těchto popudů asi tak jako když je schopnost námořníka vyjádřená tím, do jaké míry je schopen nezpanikařit a zachovat klidnou rozvahu během silné bouře. Astrologie pomáhá lidem poznávat zákonitosti těchto vnitřních "bouří" a tím spolehlivěji a s větší rozvahou ovládat jejich loď života.