Úvod k Racionální astrologiiNení astrologie jen vyvrácenou pověrou?

Co je vlastně astrologie a jaké má místo v dnešním světě? To si v tomto úvodu podrobněji rozebereme. Moderní konvenční věda se domnívá, že astrologie je pověra, která patří do pověrčivé minulosti. Konvenční vědci předpokládájí, že hvězdy nemohou na naši psychiku nijak působit prostě proto, že se zatím žádné takové působení fyzikálně neprokázalo. Hvězdy a planety jsou poutány silou gravitace ve funkční hvězdné soustavy a galaxie. Slunce a Měsíc ovlivňují přírodu, určitá Sluneční aktivita dokonce ruší komunikační systémy a Měsíc způsobuje příliv s odlivem a změnu v chování zvířat. Co se týče chování lidí,  jsou jakékoliv vnější vlivy vyloučeny vyjma snad získání nějakého toho vitamínu při opalování se na Slunci. Takový je zhruba postoj vědy hlavního proudu.

Proti astrologii se také často staví zdánlivě selský rozum, který tvrdí že pokud astrologie skutečně funguje, tak to znamená absenci svobodné vůle, kterou takto uvažující lidé v sobě nalézají a proto podle jejich názoru astrologie nemůže fungovat. V tomto bodě je důležité rozebrat, co je vlastně chápáno pod pojmem svobodná vůle. Průměrné chápání svobodné vůle je asi takové, že pokud si člověk může dělat co chce, tak má svobodnou vůli. Pokud stojí něco mezi tímto člověkem a tím, co chce - například zaměstnání, zdravotní nebo finanční omezení - tak má pořád vnitřně svobodnou vůli a je jen omezován vnějšími okolnostmi. Takové chápání svobodné vůle pramení z neznalosti základních psychologických zákonitostí. Jeden filozof kdysi řekl něco ve smyslu: "Člověk může dělat to, co chce, ale nemůže chtít, aby chtěl." Člověk skutečně podléhá popudům, které jsou naprosto mimo dosah jeho vůle. Dělá si "co chce", ale neuvědomuje si odkud to chtění přišlo a tak ho většinou ani nenapadne nad tím uvažovat.

Nebo to tak není? Ptáci, kteří létají na zimu na jih by si mohli myslet a možná i myslí, že se tak svobodně rozhodli a nejsou vedeni skrytými kolejnicemi přírody. Vlk, který vyje na Měsíc by se mohl domnívat, že si tuto činnost zvolil, protože ho baví. Je člověk v tomto výjimka? Člověk má oproti zvířatům vyvinutější mysl, má rozvynuté různé duševní schopnosti, jako je třeba představivost nebo pro mysl snadno dostupná paměť, ale zdroj svých pudů si neuvědomuje. Prostě reaguje na vnitřní impulzy a na základě toho jedná, přičemž jeho mysl sbírá zkušenosti a člověk dokáže být v určitých sklonech zdrženlivý, aby se vyhnul nesnázím nebo špatnému svědomí. Dítě se například dozví, že si nemůže přivlastnit cizí věci a tak vyvine nové způsoby, jak se k podobným věcem nebo zážitkům dostat - tím a mnohem dalším vzniká často velmi složitá a někdy i záměrně kultivovaná osobnost, která je ale vedená něčím hlubokým, nevědomým a běžně nepoznaným. Je tak těžké připustit myšlenku, že pro mnohem vyvinutější bytosti můžeme být podobně předvídatelní jako je chování ptáků pro dobrého ornitologa?

Myslím si, že je potřeba odhodit ohromnou spoustu osobní důležitosti, pokud člověk má uvažovat o svobodné vůli takto. Pak se nabízí otázka: Jsou popudy člověka závislé jen na uzpůsobení jeho těla a nebo zde hrají roli i jiné vlivy, například hvězdné (astrologické)? Víme, že lidská těla disponují tělesnou elektřinou, která vytváří určité pole. Země má také své magnetické pole a Slunce, Měsíc a planety toto pole svým vlivem tvarují. Tím vzniká fyzikální okolnost, která se neustále mění a pod kterou se lidé na Zemi rodí. Okolní hvězdný prostor také může vytvářet řadu dalších působení, které zatím vůbec neznáme. Právě na základě toho, že fyzika doteď neprokázala vliv planet na lidskou psychiku ve spojení s neporozuměním základních psychologických zákonitostí se došlo ke zdánlivě vědeckému závěru, že astrologie nefunguje. Jak napsal Květoslav Minařík, který mě ve studiu astrologie velmi inspiroval: "Věda nám prozradila, že z celkového záření vidíme jen nepatrný úsek. A přece chce člověk tvrdit, že je skutečné jenom to, co vidí. To je úžasná naivnost." Astrologie se ale nezabývá tím proč hvězdné vlivy působí na život, ale tím, jak hvězdné vlivy na život působí.Navigujte zkušeně loď svého života

Astrologie zkoumá vztahy mezi událostmi v hvězdném prostoru kolem nás a mezi životem na Zemi. V předchozích odstavcích bylo řečeno, že člověk má oproti zvířatům mnohem více vyvinutou mysl a duševní schopnosti. Právě tendenci mysli, orientaci vědomí, způsob sebepojetí, způsob uplatňování citů a půdu, předpoklady pro talenty, slabiny a mnoho dalšího hledáme v astrologii při rozboru horoskopu narození, který znázorňuje astrologické vlivy místa a okamžiku zrození. Jednání na základě těchto vlivů je právě to, co určuje takzvaný osud, jehož síla v dobrém i špatném smyslu nezmizí tím, že budeme přehlížet a popírat své skryté popudy nebo v lepším případě hledat příčiny jen několika jednotlivých pro nás nepříjemných zlozvyků.

Astrologie pomáhá člověku rozluštit, jak a kam je svým osobitým způsobem unášen a právě to mu pomáhá navigovat a kormidlovat loď svého života v souladu s kosmickými rytmy a svou vlastní přirozeností. Astrologie sice není dokonale prozkoumaný obor a je v ní ještě spoustu věcí k objevování, ale již dnes existuje mnoho zkušeností s prognostickými metodami, které mohou pomoci plánovat život v souladu s nejlepším úspěchem. Pokud se k astrologii přistupuje odpovědně a ne jako ke slepé víře, tak se stává nástrojem, který přináší spoustu možností jak zharmonizovat a vylepšit náš život. Takto je na těchto stránkách chápána racionální astrologie, její místo ve společnosti a v životě člověka.Ať nám znalost hvězd a planet pomáhá dobře navigovat

 loď našeho života a překonat všechny životní bouře!