Neptun


Neptun v astrologii

Neptun je považován za vyšší oktávu Venuše a tím je dáno, že působí ve sféře citů, vyvolává vnímavost málo zřejmých vztahů až neviditelna, dále různé tušení atd. Silný a dobře působící Neptun tedy zesiluje vnímavost, špatně působící vyvolává zasněnost až perverzní sklony.


Zdroj inspirace:

Květoslav Minařík. Prognostická astrologie. 1. vyd. Praha: Canopus, 2019. ISBN: 978-80-87692-85-1.