Měsíc ve znameních
Minařík - Malý mystický slovník naučnýLuna v Beranu podněcuje bytosti k sebeuplatnění, dává jim dosti energie a všestrannost na duševní úrovni.


Luna v Býku budí sklony k pohodlí, k dobrým sociálním poměrům, ale také lásku k umění. Rozmnožuje též životní sílu.


Luna v Blížencích životní sílu snižuje, uděluje velkou čilost v dětství, plodnost, intelektuální rozvoj, případně malichernost, někdy neúspěchy v jednání a v životě, náhlé změny životních okolností a změny vůbec.


Luna v Raku zde je vliv Měsíce stabilizován, aniž se jeho přizpůsobivost snižuje, takže člověka duševně harmonizuje a tvoří předpoklady pro úspěchy a štěstí. I zde je M. symbolem plodnosti.


Luna ve Lvu podporuje pouze čilé typy, kdežto typy mdlé jsou Měsícem postiženy natolik, že mají samé potíže. Čilé typy tlumí a činí rozvážnými, mdlé neschopnými něco vykonat.


Luna v Panně obdařuje bytosti nezásadovostí a i při malém poškozování kazí mravnost. Jen vyšší typy jsou vlivem Měsíce v Panně mravné, jsou puritány.


Luna ve Vahách může velmi snadno vyvolat genialitu, protože nejen harmonizuje, ale i intelektualizuje člověka a vybavuje ho velmi dobrými duševními schopnostmi. Rozum pod tímto vlivem Měsíce bývá dobře vyvinut, myšlení jasné a soudné a city vyrovnané.


Luna ve Štíru probouzí dobré vlastnosti pouze u lidí duševně pokročilých. Není-li tomu tak, pak působí na rozvoj nesčetných nectností, oslabuje člověka morálně, dává mu silné vášně a výrazné city přilnutí i odporu. Jeho vliv je zde mystický, takže každý sklon může vybočit z rámce tzv. normálních projevů.


Luna ve Střelci může udělovat stejně dobré vlastnosti intelektuálně vyvinuté bytosti jako malichernost, zabývající se myšlenkami na poškození jiných. Zde Měsíc budí silné silné city i náklonnosti a i když vyvolává dobrá předsevzetí, přece se v konečném projevu může vše ukázat jako změněné.


Luna v Kozorohu vyvolává stagnaci, pesimismus, oslabení, malichernost, praktičnost, která se však vyjadřuje více nebo méně výrazným sobectvím.


Luna ve Vodnáři může působit velmi silně a příznivě na rozvoj duševních schopností a intelektu, obdařit člověka význačnými rozumovými schopnostmi, nebo také probudit vyšší cítění, ušlechtilost a pohnutky příslušející všelásce.


Luna v Rybách může být příznivý především pro bytosti s cítěním vyššího druhu. V takovém případě budí všelásku, sklon k sebeoběti, význačné intelektuální schopnosti a štěstí díky protekci nebo dokonce všeobecné oblíbenosti. Při poškození a u lidí s cítěním elementárním člověka dezorientuje a podněcuje k činnosti plné chyb. Avšak i v tomto případě vytváří předpoklady pro štěstí plynoucí z protekce.