MěsícZákladní astronomické údaje

Měsíc, označovaný také v ženském rodě jako Luna, je družice planety Země. Její průměrná vzdálenost od Země je přibližně 384 403 km nebo zaokrouhleně 30 zemských průměrů. Průměr na jeho rovníku je zhruba 3 476 km. Podle astronomů má Měsíc jen o něco málo víc než setinovou hmotnost Země a pohybuje se rychlostí cca 1km/s, přitom oběh Měsíce od úplňku do úplňku trvá přibližně 29,5 dne. Měsíc neobíhá kolem Země po rovině zemského rovníku, ale s malou odchylkou po rovině ekliptiky (rovině, po které obíhá Země kolem Slunce).


Měsíční fáze

Během oběhu Měsíce kolem Země Měsíc prochází různými "fázemi". Měsíc je v úplňku, novu, dorůstá nebo ubývá/couvá. Tyto fáze se řídí polohou Měsíce vůči Slunci a Zemi, jak ukazuje následující obrázek.

Když je tedy Měsíc v úplňku, nachází se Země v jedné ose přesně mezi Měsícem a Sluncem (fáze 5), když je Měsíc v novu, nachází se přesně mezi Zemí a Sluncem (fáze 1). Měsíc obíhá ve směru znázorněných šipek a tak když se blízí od novu k úplňku, dorůstá a v opačném případě ubývá. Kromě toho se ještě říká, že je Měsíc v první čtvrti (fáze 3) a v poslední čtvrti (fáze 7). Měsíci trvá dostat se z úplňku do úplňku přibližně 29,5 dne, přitom jeho oběh vůči hvězdnému pozadí trvá zhruba 27 dní. Rozdíl je dán oběhem Země kolem Slunce a tak každý následující úplněk nastává v jiné části oblohy, většinou už v následujícím znamení.


Pozorovaný vliv na přírodu

Vliv Měsíce na přírodu je velmi silný. Jeho působení se projevuje především přítomností přílivu a odlivu, kde měsíční gravitace ovlivňuje obrovské vodní masy. To se v některých oblastech projevuje dost výrazně, jak ukazují přiložené obrázky porovnávající příliv s odlivem během jednoho dne.

Měsíc má vliv i na svět zvířat a rostlin. Například jedna studie uvádí, že během úplňku je potřeba ošetřit zranění psů na veterinárních klinikách o 28% víc o proti neúplňkovým dním a počet lidí pokousaných zvířaty je dvojnásobný. Další příklad ovlivnění přírody může být růst rostlin, například hub. Mykolog Jiří Baier uvádí, že měsíční fáze mají rozhodně vliv na růst hub a vysvětluje to tím, že Měsíc v určitých dnech vytahuje více podzemní vláhu do vyšších vrstev.

měsíční zahradní kalendář


Astrologická symbolika

V astrologii je vliv Měsíce považován za velmi silný a v lidkém životě je mu připisováno působení na pocitové náklonnosti, ideály, touhy, imaginaci, celkově symbolizuje vnitřní duševní přirozenost a orientaci lidského vědomí, také postoj vůči veřejnému životu, vztahy k lidem - hlavně k matce, vztah k majetku a v mužském horoskopu symbolizuje manželku a důležité ženy jeho v životě. Představuje také životní změny a tělesně působí především na tělesné tekutiny. Vyvolává u člověka popudy k činnosti podobným způsobem, jako když zneklidňuje mořskou hladinu. Člověk je tak psychologicky v neustálem "přílivu" a "odlivu". Podle některých astrologů také vytváří tvar věcí a jejich proměnu. Jeho vliv se pak mění především postavením ve zvířetníku a postavením vůči Slunci a planetám. Měsíc déle symbolizuje levé oko u mužů, pravé oko u žen, rannou dětskou osobnost (do 4 let), instinkty, naději, závist a další podrobnosti.


Další astrologické zajímavosti o Měsíci

Astrolog Vojtěch Roučka ve svých spisech píše: "Největší vliv Měsíc projevuje v nejútlejším věku, ale u průměrných lidových mas možno jeho vliv sledovati po celý téměř život. Toliko u lidí výše vyspělých vystupuje Slunce více do popředí. Také Měsíc odráží v sobě vždy vliv onoho znamení, v němž se za narození ocitá, ale kdežto Sluncem dochází úplatnění více duchovní stránka bytosti, tlumočí Měsíc spíše stránku hmotnou"

K tématu má rozhodně co říct i povídka Gustava Meyrinka Čtyři měsíční bratři (viz přiložené video s namluvenou povídkou)


Zdroje informací a inspirace:

https://blog.theanimalrescuesite.greatergood.com/cs-animals-and-full-moons/

https://www.bbc.com/future/article/20131029-does-a-full-moon-make-people-mad

Květoslav Minařík. Prognostická astrologie. 1. vyd. Praha: Canopus, 2019. ISBN: 978-80-87692-85-1.

Jan Kefer. Praktická astrologie. 1. vyd. Olomouc: J.W. Hill, 2000. ISBN: 80-86427-07-2.

Vojtěch Roučka. Písemný kurs astrologický. 1935.