Mars  

Mars v astrologii

Mars má cholerický, ohnivý charakter a spolu s Venuší v člověku zastupuje city, pudy a vášně. Mars působí tím, že aktivizuje cítění, které se pak u člověka projevuje nějakou energickou agresivní akcí, které směřuje k sebeuplatnění. Mars proto člověku nepřipravuje osud v podobě vnějších okolností jako to dělá Jupiter a Saturn, ale prostřednictvím reakcí okolí na agresivní energické chování. Mars představuje boje, vášeň, konflikty, sebeprosazování. Podle postavení v nativitě ukazuje na stav schopnosti podniknout nějakou akci a na sílu a formu těchto akcí. Špatně ozářený Mars způsobuje hlavně konflikty, dobře ozářený stupňuje energii a vytrvalost.

Zdroj inspirace:

Květoslav Minařík. Prognostická astrologie. 1. vyd. Praha: Canopus, 2019. ISBN: 978-80-87692-85-1.