Úplněk v Rybách 2.9.2020

30.08.2020

Úplněk je označení pro stav hvězdné oblohy, během kterého Slunce a Měsíc tvoří jednu osu se Zemí. Země je při tom přesně mezi těmito dvěma "světly" - Měsícem a Sluncem. Během úplňku je Sluneční světlo odráženo od Měsíce jako od přímo nastaveného zrcadla a tak vidíme maximálně objektivní "obraz" sluneční životodárné energie v měsíčním odlesku. Přesný úplněk v Rybách nastane 2. září tohoto roku v 7:21 hodin ráno a v tomto článku přináším jeho analýzu.


O čem je znamení Panny?

Panna je znamení vyznačující se zemním živlem a přizpůsobivou kvalitou a syntéza těchto dvou prvků vytváří pole působnosti, které dává sklony k bádavosti, analýze, sebepozorování až sebekritice. Vládcem tohoto znamení je Merkur, ale jeho zemní povaha nutí spíše k hodnocení viditelných (pozemských) věcí a situací než k vytváření abstraktních teorií, proto je Panna znamení praktického bádání a praktického hodnocení věcí popřípadě praktického uplatňování teorií. Slunce nyní září skrze toto pole."Měsíční zrcadlo" v Rybách

Ryby jsou znamením, ve kterém se končí celý zodiakální cyklus. Tento zodiakální cyklus končí tedy ve znamení, které se vyznačuje vodním živlem a přizpůsobivou kvalitou a tím vzniká citové pole působnosti, které dává prožitky ryzích citů bez možnosti tyto city potlačovat jako to dokáží citoví lidé typu Štíra. Lidé typu Ryb prostě cítí, aniž by se výrazně snažili ovlivňovat, co jim tyto pocity říkají. Měsíc v tomto znamení probouzí u vyspělejších charakterů city všelásky, touhu pomáhat a obdařuje své zrozence štěstím skrze oblíbenost a protekci. U horších charakterů dává předpoklady pro zmatek a dělání chyb, ale i tak přináší pomoc druhých.


Planetární energie v den úplňku

Během úplňku budou Slunce s Měsícem jako během každého úplňku v planetární opozici. Tuto planetární opozici bude příznivě ozařovat Uran, což může během úplňkové napjaté energii vést k náhlým pozitivním nápadům a vhledům. Obloze bude tou dobou také dominovat opozice Venuše na Saturn, která může budit sklon k hádkám, nedorozuměním, špatným finančním rozhodnutím a vůbec nedorozuměním a nepochopením všeho druhu, proto během tohoto dne nedoporučuji podnikání jakýchkoliv změn a vyřizování v oblasti financí nebo vztahů.


Světlo Panny v Rybím zrcadle: můj intuitivní pohled

Znamení Panny odpovídá VI. domu, který se týká práce, rutinních úkolů, našich podřízených a zdraví. VI. dům nás konfrontuje s realitou. Jak náš životní styl působí na zdraví? Jak jsme schopni naše sny realizovat skrze často nudné úkoly a disciplínu? Na druhou stranu znamení Ryb je analogické XII. domu, který se týká útlaku, samoty, nespravedlnosti, ale také introspekce a zájmu o skryté pravdy.

Myslím si, že energie tohoto úplňku bude reflektovat, jak je naše praktické myšlení a způsoby zlepšování života v souladu s vnitřní citovou vyrovnaností. Co nám různé teorie a způsoby zlepšování si života působí na citové úrovni, na úrovni, která touží po míru a klidu. Někdo například může během tohoto dne vnímat, že úzkostlivý zájem o zdravou stravu natolik vyplňuje jeho myšlení, že už v něm nezbývá moc prostoru pro věci, kterými by se jako zdraví člověk mohl zabývat.

Jak už jsem psal, Uran může během tohoto úplňku působit jako zdroj náhlých pozitivních vnuknutí. Toto je ale obecná analýza. Pro přesnější představu je důležité pro každého jednotlivce uvědomit si, v jakých domech jeho nativity tento úplněk nastane a zamyslet se podobným způsobem nad tématy těchto domů. Také silné aspekty tohoto úplňku na planety v nativitě můžou podstatně zvýšit jeho důležitost.