Jupiter ve znameních

Minařík - Malý mystický slovník naučnýJupiter v Beranu se nachází v sympatickém živlu, ale kvalita tohoto znamení způsobuje, že lidé zrození pod tímto znamením, jsou vnitřně neklidní nebo netrpěliví a často vzplanou hněvem, ačkoli nemyslí nic ve zlém.


Jupiter v Býku - zde je vliv Jupitera "dušen" a to se projevuje jako sklon k pohodlnosti, nebo k využívání moci, ke lpění na majetku a snaze získat co nejvíce peněz, takže vytváří typ méně oblíbený buď pro poživačnost, nebo pro chamtivost, nebo nesprávné používání moci.


Jupiter v Blížencích je sice ve znamení příznivém podle kvality i živlu, ale přesto symbolizuje poruchy, které se projevují buď v netrpělivosti, nebo ve špatném odhadu situace, nebo také v povrchnosti a nespolehlivosti. Jinak tato konstelace poutá člověka k hospodářským zájmům a k šetrnosti někdy až přílišné.


Jupiter v Raku je již za oblastí "mladých znamení" (Skopec, Býk, Blíženci), a proto je již jeho vliv lepší. Svým chráněncům uděluje optimismus prostřednictvím stavu životních sil a slibuje jim úspěch v životě díky jejich oblíbenosti. Toto postavení symbolizuje úspěchy ve společenském životě.


Jupiter ve Lvu - ve Lvu se typy Jupitera následkem kvalit tohoto znamení mohou cítit často unavené, ale jiným lidem se mohou jevit jako pohodlní. Je to konstelace, jejímž vlivem by člověk nejraději "seděl na vavřínech", proto trvá dlouho, než vyvine iniciativu a začne nějaké dílo. Podle toho se vliv Jupitera v tomto znamení projeví až později v životě, takže se člověk dočká úspěchů také později v životě.


Jupiter v Panně přináší člověku štěstí prostřednictvím činnosti a práce, již bude vykonávat dobře, protože se jí naučí rozumět. Jinak však neposkytuje možnost snadno velmi zbohatnout a dosáhnout vysokého a nezávislého postavení.


Jupiter ve Vahách poskytuje úspěchy v podnikání i získáváním obliby. Je to příznivé postavení pro společenské styky a pro protekci, která může vést k vlivnému postavení.


Jupiter ve Štíru je v nesouladném znamení a to je příčinou vnitřní disharmonie každého, kdo má takto postaveného Jupitera. Člověk se musí hodně zabývat sám sebou nebo také bude schopný uplatňovat moc, již příp. získá; pak ostatní lidé, jimž takový člověk poroučí nebo vládne, budou pociťovat jeho tvrdost, nevlídnost nebo i nespravedlnost.


Jupiter ve Střelci slibuje štěstí a úspěchy v mnohém ohledu, leda by byl Jupiter silně poškozen. Za těchto okolností nemá člověk možnost uplatnit se v tak širokém měřítku, ale najde mnoho šťastných momentů i v užším společenském prostředí.


Jupiter v Kozorohu dává člověku vytrvalost, sílu praktického ducha, který mu umožňuje dosáhnout vlivného postavení ve světě, ale úspěchů dosahuje spíš později v životě než v mládí. Člověk s tímto postavením J. musí napřed něco vykonat a projít životními zkušenostmi, které ho učiní vážným.


Jupiter ve Vodnáři může člověka přivádět k mnohým omylům, ale to mu nic neubere na optimismu a elánu. Přitom bude stále toužit po klidu, kterého však nedosáhne; musí získat mnoho životních zkušeností, neboť toto postavení Jupitera urychluje karmické zrání.


Jupiter v Rybách zde se nachází v oblasti štěstí, úspěchů, oblíbenosti, protekce a výhod. Je to příznivá konstelace, která zlepšuje i povahu. Lidé s tímto postavením Jupitera snadno zbohatnou.