Přehled základních pojmů v astrologiiZákladním nástrojem pro astrologickou práci je horoskop, který je grafickým znázorněním stavu hvězdné oblohy v určitý okamžik pro určité místo. Horoskop obsahuje čtyři základní prvky, se kterými se v astrologii pracuje:

Znamení zvířetníku - jsou to pole s charakteristickými vlivy, které ovlivňují procházející planety a prvky
Planety - symbolizují jednotlivé psychické funkce člověka a dohromady symbolizují celou jeho psychiku
Astrologické domy - odpovídají znamením, jejichž obecný vliv přenáší na úroveň konkrétních činností a událostí
Aspekty - spojují vlivy jednotlivých planet a tím mění jejich charakter, působení a propojují různé části horoskopu