Astrologické domy


Obecně

Jan Kefer: Znamení zvířetníku jsou také nazývána mundánními čili světovými domy. V horoskopu jednotlivé věci či osoby však musíme uvažovati domy astrologiké, které jsou mundánním analogické, avšak zabarvují určitým významem charakteristiku znamení zvířetníku, poněvadž kterýkoliv dům astrologický může svým hrotem (počátkem) spadati do kteréhokoliv domu mundánního. Avšak pamatujme: Když studujeme kterýkoliv dům astrologický, jenž je základem úsudku, vždy musíme zvážit postavení, ozáření a obsazení domu mundánního.

Květoslav Minařík: Domy horoskopu znamenají v individuálním smyslu totéž, co ve všeobecném smyslu znamení zvířetníku. Z toho důvodu můžeme první dům považovat za charakteristicky odpovídající Beranu, druhý Býku atd. Syntetickým průzkumem tedy musíme chápat první dům jako počátek života, stejně jako Beran představuje počátek v přírodě atd.

Aleister Crowley: Dvanáct domů popisuje prostředí a okolnosti, možnosti a limitace každé části osudu, se kterou je jedinec konfrontován během životní cesty. Za účelem určení síly nebo důležitosti jakéhokoliv domu je nezbytné vyšetřit za prvé vládce domu a jeho aspekty za druhé jakékoliv planety, které jsou přítomné v domě a jejich aspekty. Je tu také třetí okolnost velké důležitosti a to, jestli je povaha znamení samotného (na hrotu domu) sympatická významu domu. (můj překlad, Crowleyho popisy jednotlivých domů ponechány v originále)Příklad: Tento horoskop má hrot IV. domu ve znamení Vah. Každé znamení má nějakého vládce, Vahám vládne Venuše a tak vládce IV. domu je Venuše, kterou můžeme najít v VII. domě na 9°03' znamení Vodnáře. Uvnitř IV. domu navíc ještě stojí Mars na 25°42' Štíra. Všechny tyto okolnosti ovlivní to, jak se budou v životě hypotetického muže narozeného s tímto horoskopem projevovat záležitosti symbolizované IV. domem.

Tento IV. dům se vztahuje k domovu našeho hypotetického muže. Při zběžném pohledu vidím, že znamení Vah mu propůjčuje cit pro rovnováhu v rodinném životě, svědomitost, touhu vybudovat pěkný, příjemný domov, kde vládne dobrá atmosféra. Vládkyně domu Venuše je v VII. domě a tak bude mít také partnerka výrazný vliv na domov. Pokud měl stálou partnerku v mládí, pravděpodobně si jí vodil i do domova, kde vyrůstal. Bez partnerky může být v domově cítěn nedostatek. Aspektace Venuše ukáže, jaký bude vliv případné partnerky na domov. Přítomnost Marsu v tomto domě ale může způsobit tomuto člověku vlastní svéhlavost, konfliktnost a tím vzniknou sklony tuto harmonii rušit, nicméně díky dobře aspektovanému Marsu budou tyto problémy zmírněny a půjdou snadněji překonat. Je třeba si dát pozor na stáří, kde může být tento vliv silnější. Detailnějším rozborem se pak dá zjistit spousta podrobností.
Významy jednotlivých domůI.

Kefer: Tělo, intelekt a schopnosti člověka. Informuje o vzhledu těla, charakteru, celkovém zdraví, rozumu. Naznačuje celkové obrysy života, boj o život. Symbolizuje hlavu a rozum.


Minařík: Počátek života. (pro více informací viz X. dům)


Crowley: The Ascendant

The person-his character, personality, individual characteristics.
The 1st House describes the individuality and temperament of the native; also his
physical condition and appearance. It also describes all those things which pertain to
him as an individual, irrespective of heredity, circumstance and environment.
II.

Kefer: symbolizuje majetkové poměry, bohatství nebo chudobu, půjčky peněz, prosperitu, osobní svobodu nebo odvislost, mír, klid, rovnováhu, citový život


Minařík: Symbolizuje rozvoj a růst a tím v individuálním horoskopu majetek a city podle charakteru Venuše.


Crowley: The House if Ready Money

Personal property (especially ready money); sometimes means if support (in the case if a
labouring man).
The 2nd House gives information with regard to the possessions of the native, and his
capacity for increasing them. This does not include gain by inheritance or legacy, nor
does it refer to his aptitude for business.
III.

Kefer: symbolizuje sourozence, krátké cesty v domovině, sousedy, rozum, nervy, okolnosti přátelství a lásky, pohostinství, návštěvy, studium, písemnictví, doklady, smlouvy, výměny dopisů


Minařík: Symbolizuje blízké příbuzné a rodinné okolí, jak je naznačeno Blíženci a jejich blízkostí znamení Raka.


Crowley: The House if the Mind

The mind if the man; brothers and sisters; short journeys, letters and messages.
The 3rd House deals, in the first instance, with the mentality of the native, and in
general with every kind of medium through which he interprets his personality to his
fellows. It also describes short journeys, by which is meant those in which his main interests
are not involved, and which are 'undertaken casually. It also describes his brothers
and sisters, near relations, and neighbours, in which term is included those acquaintances
or friends whose connection with him is intellectual rather than emotional.
IV.

Kefer: vztahuje se ke stáří, domovu, domácímu životu, symbolizuje vrozené a zděděné sklony, otce a okolí v poslední třetině života


Minařík: Rak jako znamení rodinného života je téže povahy jako IV. dům, tím tento dům představuje rodinné poměry a také stáří, jak je zřejmé z toho, že vzhledem ke svému postavení "na severu" stojí (začíná) v horokopu na místě IC


Crowley: The House of the Home and of the Father

Real properties; inheritances; the father; the grave; the end if the matter; may also rifer to mining operations, shipping, hotels and restaurants. The 4th House describes the birthplace and the home of the native. It further designates his prospects in regard to inheritance, especially from the father; it describes the father himself. A further signification is that of houses, lands and any property connected with the earth, especially mines. From it indications are drawn with regard to the latter years of life, the place of death, and the end of the matter in general.
V.

Kefer: vztahuje k lásce, dětem, spekulacím, hrám a potěšením


Minařík: Souvisící se znamením Lva, odpovídá též srdečním záležitostem a následkem toho i lásce a vlastním dětem.


Crowley: The House of Pleasures, Art, Love and Beauty

His love ciffoirs; his children; his ambitions (distinguished Jrom mere hopes); speculations (inscfar as they springJrom his real purpose in life). The 5th House describes the affections of the native, his pleasures (including gambling), and the desires of his heart. It has an especial signification with regard to his vita sexualis.2 It also describes his children.
VI.

Kefer: symbolizuje nemoce, pracovní poměry, podřízené


Minařík: Odpovídá znamení Panny, symbolizuje práci, podřízené osoby a také zdraví. Jeho základní narušení vyplývají z vyživovacích poruch především ve střevech, jimž Panna vládne.


Crowley: The House of Servants and Sickness

Servants; sickness; ambassadors; speculations; his practical intelligence (as distinguished from his intellect); may sometimes rifer to his property (merely agricultural).
The 6th House describes the health of the native, and other things intimately connected
with his body such as his food and clothing. It has also a very secret and peculiar
reference to the occult development of his Ego. It further describes his relations
with any persons whom he may employ to serve him in any function, not merely
domestic servants, and it indicates his relations with small animals, particularly domestic
pets. It is further related, in a very special way, to agriculture, and also to any speculations
which he may undertake exclusively for the purpose of gain without any idea
of amusement.
VII.

Kefer: manželství, společenství, veřejní nepřátelé


Minařík: Odpovídá Vahám, jež jako opoziční znamení vůči znamení prvnímu, totiž Beranu, udává osoby, s nimiž člověk žije v nejužším styku. To se týká především manželky nebo manžela, ale též veřejnosti, která ovlivňuje osudy každého jednotlivce


Crowley: The House of Marriage, Partnerships, Public Enemies and Lawsuits

His partners in business or marriage; lawsuits; public enemies.
The 7th House describes the partners of the native, primarily in marriage, but also in
business and in any other affair of life which demands the cooperation of another person.
It also deals with litigation, and describes any person openly opposed to the
native.
VIII.

Kefer: symbolizuje smrt a vše, co s ní souvisí


Minařík: Odpovídá znamení Štíra, představuje též vášně a pudy, jež vedou do zhouby, a proto nikoli k smrti marasmem, ale spíše nemocí nebo vnějšími zásahy. Do tohoto domu spadá též to, co souvisí se smrtí, to se týká především dědictví nebo majetku manžela nebo manželky, symbolizovaných sedmým domem.


Crowley: The House of Death and Personal Initiation

Death; sexual affairs (as distinguished from love and marriage); his wife's possessions.
THE 8TH HOUSE indicates the probable length of life and the manner of its termination.
It indicates any gain which the native may have through legacies or bequests.
IX.

Kefer: symbolizuje kariéru, mravnost, náboženství a daleké cesty


Minařík: Jako znamení Střelce představuje filozofii a náboženské otázky, ale také cesty do ciziny, což přesně odpovídá proměnlivé povaze, jíž se Střelec vyznačuje.


Crowley: The House of Science, Philosophy and Religion

Uncles and aunts; science, religion and philosophy; art and literature; crciftsmanship; long
journeys.
The 9th House is the house of science, philosophy and religion. It deals also with long
voyages-that is to say, voyages to which great importance is attached, and which are
closely interwoven in the main design of the life of the native. It describes his capacity,
but even more his aspirations, in the matter of spiritual advancement, and will indicate
the nature of his religious teacher.
X.

Kefer: vztahuje se k povolání a úspěchu života


Minařík: Odpovídá Mediu Coeli a znamení Kozoroha, takže planety zde stojící jsou nejprominentnější, neboť stojí v horoskopu nejvýše. Tím tento dům symbolizuje čest, slávu, uznání, ale též povolání a vše, co podporuje osobnost a její vliv. Právě desátý dům se dělí o nejvyšší význam v horoskopu s domem prvním, který představuje individualitu a tím dispozice, jež si člověk svým zrozením přinesl na zemi a jež desátý dům může podporovat, snižovat nebo zvyšovat. Proto hledáme osobnost právě v desátém nebo prvním domě.


Crowley: The House of Fame, and of the Mother

The mother; business; profession; reputation; also ambition (when it is cold and selfish).
The 10th House describes the occupation of the native and indicates also his career.
Upon this house his fame depends, as also his rank and honour among his fellows. It
describes the employer, master or superior of the native and his relations with the government
of his country. Finally, it denotes the mother.
XI.

Kefer: vztahuje se na dobrý osud, splnění přání, protekci a přátele


Minařík: Odpovídá Vodnáři, a proto poukazuje na přátele a na všechno, co charakterizuje Vodnář.


Crowley: The House of Friendship and Hopes

Friends; hopes; philanthropic feelings (as distinguished from human affections).
The 11th House is the house of friendships and hopes. It describes those persons to
whom the native is naturally attracted, and the character of his relations with them. It
also describes his ambition, but this must be carefully distinguished from his aspiration
on the one hand, and from his desire on the other.
XII.

Kefer: vztahuje se na nepřátelství, ztráty, omezení svobody, chronické choroby


Minařík: Ryby, znamení ústupu a ústrků, odpovídají dvanáctému domu, takže tento dům je symbolem omezování, ústrků a nepřátel, ale také zvnitřenění a introspekce


Crowley: The House of Public Institutions, Places of Order and Discipline,
and Secret Enemies (Treachery)

Secret associations and intrigues; concealed enemies (including those with him); idle
debauchery; dreams.
The 12th House is the house of restraint, and describes any influence which may, in any way, restrict his free Will. It also describes his secret enemies and the characters of
any intrigue in which he may take part or which may be aimed at him. It refers also
to any secret associations with which he may be connected. It also signifies large animals
such as horses, and the fortunes of the native in respect to them. Finally, it indicates
any places in which he may be where discipline is the first consideration.
Zdroje informací:

Jan Kefer. Praktická astrologie. 1. vyd. Olomouc: J.W. Hill, 2000. ISBN: 80-86427-07-2.

Květoslav Minařík. Prognostická astrologie. 1. vyd. Praha: Canopus, 2019. ISBN: 978-80-87692-85-1.

Aleister Crowley with Evangeline Adams. The General Principles of Astrology. Weiser Books; 2002. ISBN 0-87728-908-5.