Aspekty


V astrologii se pracuje s deseti planetami, přičemž astrologie označuje za planety i Slunce a Měsíc, které někdy označuje také za "světla". Mezi deset planet tedy patří: Slunce, Měsíc, Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto. Sluneční soustava vypadá podobně jako disk a všechny planety s malou odchylkou obíhají kolem Slunce ve stejné rovině, jak je vidět na ilustračním obrázku níže.


Astrologické aspekty jsou určité úhlové vzdálenosti mezi jednotlivými tělesy na této rovině z pohledu ze Země. Existuje seznam úhlových vzdáleností, které jsou považovány za nositele určitého astrologického efektu a tento seznam se dále dělí. Většina astrologů, s jejichž prací jsem se setkal, dělí aspekty na příznivé, nepříznivé a dále na silné a slabé.

Mezi silné aspekty svírající příznivý úhel patří sextil (60° ) působící podobně jako Venuše a trigon (120° ) s charakterem jako Jupiter. Mezi nepříznivé aspekty patří kvadratura (90° ) s charakterem jako Mars a opozice (180° ) s charakterem jako Saturn. U konjunkce (0° ) pak přesná povaha závisí na více okolnostech a tento aspekt ovlivňuje silně samotnou individualitu.

Příklad uzavření aspektu
Příklad uzavření aspektu

Aspekty propojují vliv planet. Pokud budeme mít například kvadraturu (násilný martický aspekt) Venuše na Saturn, tak Saturn bude více bojový a navíc dostane od Venuše to, co je ve Venuši problematické a naopak Venuše bude také více bojová a dostane to, co je nepříznivé a problematické u Saturna. Při trigonu Marse na Jupiter bude Jupiter velmi obohacen a rozšířen pozitivními kvalitami Marse a u Marse zase naopak všechny akce povedou k velkým úspěchům jak to naznačuje Jupiterský charakter, přičemž při podrobnějším zkoumání záleží ještě na znameních, domech a dalších aspektech, které jsou ve hře.